Anmälan

 Länk till anmälan

 Länk till lista över anmälda

Anmälningsavgift 32 km
1 april – 12 aug 450 kr
13 aug – 31 aug 550 kr

Anmälningsavgift 15 km
1 april – 12 aug 350 kr
13 aug – 31 aug 450 kr

Anmälningsavgift 7 km
1 april – 12 aug 150 kr
13 aug – 31 aug 200 kr

Anmälningsavgift Upp fö bärgä
1 april – 31 aug 100 kr
Även direktanmälan på plats